SERVISS UN TEHNISKĀ APKALPOŠANA

''PROFITEX'' servisa dienestā ir pieredzējuši kvalificēti speciālisti, kuri sniedz kvalitatīvu servisu un kompleksu tehnisko apkalpošanu  visam tehnoloģisko iekārtu spektram, kuras kompānija piegādā veļas  mazgātavām, ķīmiskajām tīrītavām un restorāniem:

montāža;

pieslēgšana inženierkomunikācijām;

palaišanas - iestatīšanas darbi un nodošana ekspluatācijā;

garantijas un servisa apkalpošana;

tehniskais atbalsts visā ekspluatācijas laikā;

rezerves daļu piegāde;

personāla apmācība.

Servisa apkalpošana pagarina iekārtas kalpošanas laiku, novērš iespējamos bojājumus un ražošanas dīkstāves.

Servisa  dienesta kompetence

''PROFITEX'' servisa dienesta speciālisti  ir mācījušies un ieguvuši sertifikātus  ''PROFITEX'' piegādāto iekārtu ražotāju rūpnīcās.

Garantijas servisa apkalpošana 

Kompānija ''SIA PROFITEX'' piešķir 12 mēnešu garantiju ''SIA PROFITEX'' vai tās pilnvarotā pārstāvja Latvijā pārdotajām iekārtām. ''SIA PROFITEX'' piešķir  6 mēnešu  garantiju rezerves daļām un komplektējošiem izstrādājumiem. Ja garantijas remonts ir ticis veikts garantijas perioda pēdējā mēnesī, garantijas termiņu pagarina par vienu mēnesi no remonta datuma.

Garantijas remontā ietilpst konstrukcijas, izgatavošanas un komplektējošo izstrādājumu  defektu atklāšana un novēršana. Garantija attiecas uz iekārtām, kuras tiek izmantotas saskaņā ar lietošanas instrukciju. Garantijas remontu drīkst izpildīt tikai ''SIA PROFITEX'' pilnvarots speciālists. Pēc klienta pieprasījuma veikt tehnisko apkalpošanu ar  ''SIA PROFITEX'' ir jānoslēdz atsevišķa ''Vienošanās par tehnisko apkalpošanu'', šajā gadījumā iekārtas garantijas termiņš tiek pagarināts par 12 mēnešiem (pavisam 24 mēneši).

Garantijas termiņi

12 mēneši

Standarta garantijas termiņš no iekārtas uzstādīšanas brīža

24 mēneši

Noslēdzot servisa apkalpošanas līgumu, no iekārtas uzstādīšanas brīža

6 mēneši

Uzstādītajām rezerves daļām, bet ne vairāk par iekārtas kopējo garantijas   termiņu

uz bojājumiem, kuri radušies, ierīci neuzmanīgi izmantojot, modificējot vai pārvietojot;

uz lietotāja apmācībām ierīces izmantošanā, tās regulārā apkalpošanā un tīrīšanā (piemēram, filtra nomaiņa vai tīrīšana), kā arī remontdarbos,  kuri jāizpilda, ja  lietotājs nepareizi izprot ekspluatācijas instrukciju. Servisa speciālista izsaukšana tādos gadījumos ir maksas pakalpojums.

uz bojājumiem, kuri nav atkarīgi no garanta (tīkla sprieguma izmaiņas, negaiss. ugunsgrēki, grauzēju izraisīti īssavienojumi utt.);

uz iekārtas piederumu vai daļu nomaiņu  (putekļu maisi, birstes, lampas, drošinātāji, stikli, porcelāns, audumi un papīrs, gumijas blīves, plastikāta detaļas ar manuālo vadību), kuras parasti nolietojas;

uz bojājumiem, kuri ir radušies nepareizas uzstādīšanas vai remonta rezultātā, ja to izpildījis meistars, kurš nav  ''SIA PROFITEX'' pilnvarots;

Garantija neattiecas:

uz pārvadāšanas izraisītajiem bojājumiem, ja pārvadāšanu nav veicis  ''SIA PROFITEX'' darbinieks;

Sazinies ar mums

Jānorāda produkta numurs un sērijas numurs (nolasa no produkta informācijas plāksnītes). Ja iespējams, aprakstiet zaudējumus un nosacījumus, kādos tie radušies. Pasūtītājs apstiprina tiesības saņemt garantijas remontu, iesniedzot apkalpojošam personālam pirkumu apstiprinošu dokumentu.

+371 67331986 profitex@profitex.lv Lielirbes ielas 27, LV-1046,  Rīga, Latvia