top of page

SERVISS UN IEKĀRTU APKOPE

''PROFITEX'' servisa dienestā ir pieredzējuši un kvalificēti speciālisti, kuri sniedz kvalitatīvu servisu un kompleksu tehnisko apkalpošanu  visam iekārtu spektram, kuras kompānija piegādā veļas  mazgātavām, ķīmiskajām tīrītavām un restorāniem:

uzstādīšana;

pieslēgšana komunikācijām;

iekārtu palaišana un personāla apmācība;

garantijas apkalpošana un apkope;

tehniskais atbalsts visā ekspluatācijas laikā;

rezerves daļu piegāde;

service profitex sia.jpg

Iekārtu apkope pagarina kalpošanas laiku, novērš iespējamos bojājumus un ražošanas dīkstāves.

Servisa  dienesta kompetence

''PROFITEX'' servisa dienesta speciālisti  ir mācījušies un ieguvuši sertifikātus  ''PROFITEX'' piegādāto iekārtu ražotāju rūpnīcās.

Iekārtu garantijas apkalpošana

''PROFITEX'' piešķir 12 mēnešu garantiju ''PROFITEX'' vai tās pilnvarotā pārstāvja Latvijā pārdotajām iekārtām. ''PROFITEX'' piešķir  6 mēnešu  garantiju rezerves daļām un komplektējošiem izstrādājumiem. Ja garantijas remonts ir ticis veikts garantijas perioda pēdējā mēnesī, garantijas termiņu pagarina par vienu mēnesi no remonta datuma.

Garantijas remontā ietilpst konstrukcijas, izgatavošanas un komplektējošo izstrādājumu  defektu atklāšana un novēršana. Garantija attiecas uz iekārtām, kuras tiek izmantotas saskaņā ar lietošanas instrukciju. Garantijas remontu drīkst izpildīt tikai ''PROFITEX'' pilnvarots speciālists. Pēc klienta pieprasījuma veikt tehnisko apkalpošanu ar  ''PROFITEX'' ir jānoslēdz atsevišķa ''Vienošanās par tehnisko apkalpošanu'', šajā gadījumā iekārtas garantijas termiņš tiek pagarināts par 12 mēnešiem (pavisam 24 mēneši).

Garantijas termiņi

12 mēneši

Standarta garantijas termiņš no iekārtas uzstādīšanas brīža

24 mēneši

Noslēdzot servisa apkalpošanas līgumu, no iekārtas uzstādīšanas brīža

6 mēneši

Uzstādītajām rezerves daļām, bet ne vairāk par iekārtas kopējo garantijas   termiņu

uz bojājumiem, kuri radušies, ierīci neuzmanīgi izmantojot, modificējot vai pārvietojot;

uz lietotāja apmācībām ierīces izmantošanā, tās regulārā apkalpošanā un tīrīšanā (piemēram, filtra nomaiņa vai tīrīšana), kā arī remontdarbos,  kuri jāizpilda, ja  lietotājs nepareizi izprot ekspluatācijas instrukciju. Servisa speciālista izsaukšana tādos gadījumos ir maksas pakalpojums.

uz ārēju apstākļu izraisītiem bojājumiem (tīkla sprieguma izmaiņas, negaiss. ugunsgrēki, grauzēju izraisīti īssavienojumi utt.);

uz iekārtas piederumu vai daļu nomaiņu  (putekļu maisi, birstes, lampas, drošinātāji, stikli, porcelāns, audumi un papīrs, gumijas blīves, plastikāta), kuras parasti nolietojas;

uz bojājumiem, kuri ir radušies nepareizas uzstādīšanas vai remonta rezultātā, ja to izpildījis meistars, kurš nav  ''PROFITEX'' pilnvarots;

Garantija neattiecas:

uz pārvadāšanas izraisītiem bojājumiem, ja pārvadāšanu nav veicis  ''PROFITEX'' darbinieks;

Sazinies ar mums

Paldies!

Jūsu ziņojums ir veiksmīgi nosūtīts! Mēs ar Jums tuvākajā laikā sazināsimies.

Jānorāda produkta numurs un sērijas numurs (nolasa no produkta informācijas plāksnītes). Ja iespējams, aprakstiet bojājumus un apstākļus, kādos tie radušies. Pasūtītājs apstiprina tiesības saņemt garantijas remontu, iesniedzot apkalpojošam personālam pirkumu apstiprinošu dokumentu.

bottom of page