top of page
top profitex laundry  project electrolux

VEĻAS MAZGĀTAVU UN ĶĪMISKO TĪRĪTAVU TEHNOLOĢISKĀ PROJEKTĒŠANA

PROFITEX speciālisti izstrādā tehnoloģiskos risinājumus jebkuras sarežģītības veļas mazgātavām un ķīmiskajām tīrītavām. PROFITEX projektē veļas mazgātavu objektus ar dažādu ražošanas apjomu – no mini veļas mazgātavām līdz rūpnieciskiem veļas mazgāšanas kombinātiem.

Veļas mazgātavas un ķīmiskās tīrītavas uzņēmuma darbība balstās uz  sanitāri-higiēnisko un ekoloģisko normu stingru ievērošanu. Veļas mazgātavas un ķīmiskās tīrītavas tehnoloģisko projektu reglamentē daudzi ierobežojumi un normas.

Теhnoloģiskā projektēšana risina  jautājumus par tehnoloģiskās zonas piesaisti  izraudzītajai telpai; telpu plānojumu un tehnoloģisko plūsmu organizāciju; tehnoloģisko iekārtu komplekta racionālu atlasi; nepieciešamo jaudu noteikšanu; iekārtu piesaisti inženiersistēmām; izejvielu pieņemšanas, glabāšanas, apstrādes organizāciju; gatavās produkcijas atlikumu utilizēšanu un realizāciju; personāla darba vietu organizāciju.

Prasības attiecībā uz  veļas mazgātavas un ķīmiskās tīrītavas tehnoloģisko projektu

Veļas mazgātavu tehnoloģiskajā projektēšanā jāievēro ražošanas plūsmas princips: netīrās un tīrās veļas plūsmas nedrīkst krustoties, dezinficēto veļu nedrīkst sajaukt ar citu veidu veļu. Tīrās un netīrās veļas telpām jābūt stingri izolētām vienai no otras.

Paaugstinātas prasības veļas mazgāšanas uzņēmumu tehnoloģiskajā projektēšanā tiek izvirzītas:

personāla telpu ierīkošanai (pēc sanitāro boksu principa),

darba iecirkņu ventilācijas sistēmai, lai nodrošinātu aizsardzību pret kaitīgām vielām,

sienu iekšējam flīzējumam, lai nodrošinātu aizsardzību pret paaugstinātu temperatūru un mitrumu.

Saskaņā ar spēkā esošajām normām,  telpu un visu ventilācijas sistēmu stāvoklis kontrolējošiem orgāniem ir jāpārbauda vairākas reizes gadā. Prasmīga projektēšana ļaus sekmīgi pārvaldīt jūsu veļas mazgātavas un ķīmiskās tīrītavas biznesu.

схема построения прачечной 7.jpg

Veļas mazgātavas darbības shēma

profitex dry cleaningl project.jpg

IZEJAS DATI VEĻAS MAZGĀTAVAS UN ĶĪMISKĀS TĪRĪTAVAS TEHNOLOĢISKAJAI PROJEKTĒŠANAI

veļas mazgātavas formāts (veļas mazgātava viesnīcā, veļas mazgātava sanatorijā, veļas mazgātava restorānā, veļas mazgātava bērnudārzā, veļas mazgātava slimnīcā, veļas mazgātava fitnesa centrā, komerciāla veļas mazgātava, rūpnieciska veļas mazgātava, pašapkalpošanās veļas mazgātava, veļas mazgātava SPA salonā, cits)

veļas mazgātavas pakalpojumu komplekts (parastā mazgāšana, dezinfekcija, balināšana, аntiseptiskā apstrāde, gala apstrāde, ķīmiskā tīrīšana, veļas nomas pakalpojums, cits),

veļas mazgātavas tehnoloģiskā jauda – maiņā apstrādājamās veļas apjoms, maiņu skaits diennaktī (no mini veļas mazgātavas līdz rūpnieciskam veļas mazgāšanas kombinātam)

veļas mazgātavas mērķa klienti (kam mazgāt)

veļas nomenklatūra (ko mazgāt)

veļas mazgātavas telpu īpatnības (telpu plāni, inženierkomunikācijas, ūdens sagatavošana, ventilācija, cits)

PROFITEX PAKALPOJUMI VEĻAS MAZGĀTAVAS UN ĶĪMISKĀS TĪRĪTAVAS TEHNOLOĢISKAJĀ PROJEKTĒŠANĀ 

Nr.

Sniedzamo pakalpojumu nosaukums un veids

DOKUMENTU PAMATA PAKETE

1.

Stāva plāns ar tehnoloģisko telpu iekšējo izmēru norādi un eksplikācija

2.

Stāva plāns ar tehnoloģisko iekārtu izvietojumu

3.

Tehnoloģisko iekārtu pieslēguma punkti elektrībai, aukstajam un karstajam ūdenim, kanalizācijai, tvaikam, saspiestajam gaisam un ventilācijas sistēmai

4.

Tehnoloģisko iekārtu pieslēguma punktu piesaiste elektrībai

5.

Tehnoloģisko iekārtu pieslēguma punktu piesaiste aukstajam un karstajam ūdenim, kanalizācijai un tvaikam

6.

Tehnoloģisko iekārtu pieslēguma punktu piesaiste saspiestajam gaisam un ventilācijai ar  piesaistēm  izvadventilācijas iekārtām

7.

Tehnoloģisko iekārtu specifikācija (ar  gabarītu izmēru, elektriskās jaudas, daudzuma norādi)

8.

Komercpiedāvājums tehnoloģisko iekārtu pilnīgai piegādei

PAPILDU PAKALPOJUMU UZSKAITĪJUMS

*1.

Paskaidrojuma raksts veļas mazgātavas un ķīmiskās tīrītavas uzņēmuma izstrādātajai tehnoloģijai

*2.

Tehnoloģisko iekārtu specifikācijas izsniegšana ar attēliem angļu valodā

*3.

Izbraukšana uz būvi, telpu uzmērīšana, informācijas attēlošana rasējumos

*4.

Analītiska raksta sagatavošana par iepriekš izstrādātu projektu, tehnoloģisko risinājumu un izraudzīto tehnoloģisko iekārtu komplekta novērtējums

*5.

Konsaltings, atklājot jebkuras sarežģītības veļas mazgātavu

*6.

Stāva plāns ar  atzīmētiem tehnoloģisko plūsmu virzieniem:
1) izejvielas, personāls, apmeklētāji,
2) netīrā veļa, tīrā veļa un fasonizstrādājumi

*7.

Rekomendācijas attiecībā uz personāla skaitu

Sazinies ar mums

Paldies!

Jūsu ziņojums ir veiksmīgi nosūtīts! Mēs ar Jums tuvākajā laikā sazināsimies.

bottom of page