top of page
баннер LV ПРОЕКТЫ 2.jpg

SABIEDRISKĀS ĒDINĀŠANAS UZŅĒMUMU TEHNOLOĢISKĀ PROJEKTĒŠANA

PROFITEX speciālisti veic profesionālu virtuvju tehnoloģisko projektēšanu restorāniem, ēdnīcām, ceptuvēm, konditorejām, kafejnīcām, bāriem, picērijām, ēdināšanas kombinātiem, restorānu saimniecībām viesnīcās, sociālo objektu ēdināšanas blokiem — slimnīcām, sanatorijām, skolām, bērnudārziem un citiem uzņēmumiem.

profitex-restaurant-technological-layout

Tehnoloģiskās projektēšanas darbus saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem izpilda  kvalificēti PROFOTEX biroja inženieri-tehnologi ar tehnoloģiskās projektēšanas pieredzi tādu plaši pazīstamu viesnīcu tīklu restorānu saimniecībās kā  Hilton, Radisson, Ramada, Ibis, Holiday Inn u.c.

Теhnoloģiskā projektēšana risina šādus jautājumus:

profesionālas virtuves piesaisti ražošanas telpai, izpildot visus sanitāro, ugunsdrošības, ekoloģijas, arhitektūras un citu spēkā esošo normatīvo dokumentu nosacījumus;

telpu plānojumu un tehnoloģisko plūsmu organizāciju;

tehnoloģisko iekārtu komplekta atlasi profesionālas virtuves racionālam darbam;

nepieciešamo inženiersistēmu, jaudu un energonesēju noteikšanu;

izejvielu pieņemšanas, glabāšanas un kulinārās apstrādes organizēšanu, atkritumu utilizēšanu un gatavās produkcijas realizāciju;

personāla darba vietu organizēšanu, ievērojot spēkā esošās normas.

Saskaņā ar pasūtītāja tehnisko uzdevumu mēs izstrādājam vairākus iekārtu specifikācijas variantus, ņemot vērā  investīciju apjomu, energoresursu un plānojamo ražošanas apjomu sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumā.

Tehnoloģiskās projektēšanas rezultātā pasūtītājs saņem projekta tehniskās dokumentācijas paketi — iekārtu izvietojuma skiču plānus profesionālajai virtuvei, kuri ir izstrādāti saskaņā ar nozarē pastāvošajām normām un izmantojamo telpu specifiku.

PROFESIONĀLAS VIRTUVES TEHNOLOĢISKĀ PROJEKTA DOKUMENTĀCIJAS PAMATA PAKETE

Nr.

Sniedzamo pakalpojumu nosaukums un veids

1.

Stāva plāns ar tehnoloģisko telpu iekšējo izmēru norādi un eksplikācija

2.

Stāva plāns ar tehnoloģisko iekārtu izvietojumu atsevišķos cehos

3.

Tehnoloģisko iekārtu pieslēguma punkti nepieciešamajiem inženiertīkliem (elektrībai, aukstajam un karstajam ūdenim, kanalizācijai)

4.

Tehnoloģisko iekārtu pieslēguma punktu piesaiste elektrībai

5.

Velkmes ventilācijas ierīču piesaiste virs tehnoloģiskajām iekārtām

6.

Tehnoloģisko iekārtu komplekta detalizēta specifikācija (norādot funkcijas, modeļus, gabarītus, elektrisko jaudu, daudzumu)

7.

Komercpiedāvājums tehnoloģisko iekārtu komplekta pilnīgai piegādei

TEHNOLOĢISKĀ PROJEKTA DOKUMENTĀCIJAS PAPILDU PAKETE

Nr.

Sniedzamo pakalpojumu nosaukums un veids

1.

Paskaidrojuma raksts sabiedriskās ēdināšanas uzņēmuma izstrādātajai tehnoloģijai

2.

Tehnoloģisko iekārtu specifikācija ar attēliem angļu valodā

3.

Iepriekš izstrādāta projekta analītiska analīze, tehnoloģisko risinājumu un iekārtu komplekta novērtējums, ņemot vērā uzņēmuma specifiku

4.

Stāva plāns ar tehnoloģisko plūsmu virzienu: izejvielas, gatavā produkcija, tīrie un netīrie trauki, personāls, apmeklētāji

5.

Rekomendācijas attiecībā uz darbinieku skaitu

Sazinies ar mums

Paldies!

Jūsu ziņojums ir veiksmīgi nosūtīts! Mēs ar Jums tuvākajā laikā sazināsimies.

bottom of page